O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ESSENCE – Europejskie Towarzystwo Naukowców i Ekspertów na Rzecz Ochrony Przyrody – nieformalną grupą naukowców, obrońców przyrody, specjalistów i biologów amatorów, którzy zwarli szeregi aby chronić zagrożoną przyrodę świata.

Nasze cele

Przygotowanie i wdrożenie ogólnej reformy ochrony przyrody opartej na innowacyjnych działaniach przetestowanych w innych miejsach na świecie.

Nasza wizja

Zjednoczone międzynarodowe środowisko naukowców i obrońców przyrody dążące ku wspólnemu celowi – racjonalnej ochrony przyrody i różnorodności biologicznej.

Plany na najbliższą przyszłość

Organizacja europejskiego, a następnie światowego kongresu ‘’Ochrona Przyrody w Praktyce’’ oraz stworzenie krajowych i regonialnych oddziałów organizacji tam, gdzie jest to potrzebne.